Випускникам 11 класів

ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСІВ

ЗАПРОШУЄМО НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Освітній рівень – “Бакалавр”
за спеціальностями :

 ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

Українська мова  і література (сертифікат), історія  України (сертифікат),

на вибір – математика або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська мови)

МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО

Українська мова  і література (сертифікат), історія  України (сертифікат),

на вибір – географія або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська мови)

ТУРИЗМ

Українська мова  і література (сертифікат), іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська мови),

на вибір – географія або математика (сертифікат)

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Українська мова  і література (сертифікат), іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська мови),

на вибір – географія або математика (сертифікат)

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Українська мова  і література (сертифікат), математика (сертифікат),

на вибір – географія (сертифікат) або іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська мови)

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО;

Українська мова  і література (сертифікат),  історія України (сертифікат),        

  творчий  конкурс за фахом

ДИЗАЙН (ІНТЕР’ЄРУ, СЕРЕДОВИЩА)

Українська мова  і література (сертифікат),  історія України або фізика (сертифікат),        

   творчий  конкурс за фахом

Термін навчання 4 роки

 

ВИПУСКНИКІВ 11 КЛАСІВ

ЗАПРОШУЄМО НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ)

Освітньо-кваліфікаційний рівень – “Молодший спеціаліст” за напрямами підготовки:

ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І МЕРЕЖ

спеціалізація: комп’ютерна графіка та анімація,комп’ютерний аудіо-відео монтаж

Українська мова і література (сертифікат), математика (сертифікат)

Термін навчання: 3 роки

ВІДЕО-, АУДІОТЕХНІКА

спеціалізація: експлуатація відео-, аудіотехніки

Українська мова і література (сертифікат), математика (сертифікат)

Термін навчання: 3 роки

КІНО- ТЕЛЕМИСТЕЦТВО

Українська мова  і література (сертифікат), історія  України (сертифікат)

 творчий  конкурс за фахом

Термін навчання: 2 роки

Випускники навчальних закладів з дипломами освітнього рівня
“Молодший спеціаліст”, “Кваліфікований робітник” зараховуються до університету на
старші курси за відповідним напрямом

Перелік документів:
• атестат з додатком (+ ксерокопія)
• сертифікати незалежного центру оцінювання знань( згідно вимог);
• медична довідка 086-У (+ виписка щеплень)
• 6-кольорових фото 3х4
•паспорт ( + ксерокопія)
• копія ідентифікаційного коду
• копія приписного свідоцтва (для хлопців)
• копія шлюбного свідоцтва (при наявності)
• копія трудової книжки (при наявності)
• 4 конверти по Україні (з марками)
• папка для документів (на зав’язку)
*інші документи або їх копії подаються, якщо це передбачено особливими умовами зарахування