Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відокремлений підрозділ «Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв» посідає чільне місце серед ВНЗ регіону з підготовки фахівців із спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізація “Документознавство та інформаційна діяльність”).

Загальна характеристика спеціальності

Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у професіоналах і організації документаційних систем та інформаційної діяльності у виробничій і невиробничій сферах, на підприємствах різних галузей, у науково-дослідних інститутах, державних архівах, інших закладах різних форм власності набуло особливої актуальності, оскільки успішність ділової діяльності та розвиток суб’єктів господарювання визначає володіння інформацією. Сучасна економіка ґрунтується на знаннях, які опираються на комп’ютерні технології. Керування документаційними та інформаційними процесами стало одним із провідних видів діяльності, а тому спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність» стала перспективною та престижною.

Спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність» об’єднує два найперспективніші напрямки підготовки спеціалістів – інформаційні технології та управлінську діяльність в умовах інформаційного суспільства.

Програма навчання за спеціальністю повністю узгоджена зі світовими стандартами та вимогами. Диплом бакалавра і магістра визнається за кордоном.

Дисципліни, що вивчаються в рамках підготовки студентів

Перелік дисциплін сформовано таким чином, щоб випускник максимально легко адаптувався до будь-яких вимог працедавця та знайшов себе на ринку праці. Зв’язок із реальними умовами праці забезпечується викладанням таких дисциплін:

 • електронні послуги;
 • організація діяльності інформаційних установ;
 • керування документацією та електронний документообіг;
 • кадрова документація;
 • інформаційний менеджмент;
 • аналітико-синтетична переробка інформації;
 • інформаційна діяльність;
 • статистичні методи в інформаційній діяльності;
 • ділові та соціальні комунікації в мережі Інтернет;
 • документаційне забезпечення управління;
 • управлінське документознавство;
 • Наші випускники після закінчення навчання працюють на посадах:

 • адміністративний директор;
 • начальник відділу кадрів;
 • фахівець з документообігу;
 • інформаційний аналітик;
 • фахівець з інформаційної діяльності;
 • секретар-референт;
 • завідувач канцелярії, архіву;
 • фахівець з електронного документообігу;
 • адміністратор системи з електронного документообігу;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • аналітик інформаційних систем, комп’ютерних баз даних;
 • фахівець з інтелектуальної власності;
 • фахівець з соціальних комунікацій;
 • контент-менеджер;
 • фахівець зі стандартизації та управління якістю;
 • адміністратор та модератор веб-спільнот;
 • основи електронного врядування.