Випускникам ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

ВИПУСКНИКАМ  ВНЗ І-ІІ рівня АКРЕДИТАЦІЇ

Запрошуємо випускників
навчальних закладів з дипломами освітнього рівня
«Молодший спеціаліст»
на ІІ  курс денної, заочної форми навчання
за спорідненими спеціальностями :


КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО:

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО

ДИЗАЙН

МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМЯТКОЗНАВСТВО

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА

 

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ:

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

ТУРИЗМ

Запрошуємо випускників
навчальних закладів з дипломами освітнього рівня
«Молодший спеціаліст»
ІІІ курс денної, заочної форми навчання
за спорідненими напрямками підготовки:

КУЛЬТУРА:

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ;
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ;
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС;
МУЗЕЄЗНАВЕЦЬ (ЕКСПЕРТ З КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
ДЛЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ)

МИСТЕЦТВО:

КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО
ДИЗАЙН ( ОДЯГУ, СЕРЕДОВИЩА);

Перелік документів:

  •  атестат і диплом з додатком (+ ксерокопія)
  •  медична довідка 086-У (+ виписка щеплень)
  •  6-кольорових фото 3х4
  •  копія паспорта
  •  копія ідентифікаційного коду
  •  копія шлюбного свідоцтва (при наявності)
  •  копія трудової книжки (при наявності)
  •  4 конверти по Україні (з марками)
  •  папка для документів (на зав’язку)