Лекції з дисциплін «Електрорадіовимірювання» та «Електричні радіовиміри»

Лекції з дисциплін «Електрорадіовимірювання» та «Електричні радіовиміри» для студентів відділення підготовки молодших спеціалістів, викладач Дверій Остап Романович

Вимірювання сили струму. Амперметр

Вимірювання напруги. Вольтметр

Вимірювання потужності. Ватметр

Вимірювання опору постійному струму. Омметр

Вимірювання ємності та індуктивності методом вольтметра-амперм. Фарадметр

Вимірювання кута зсуву фаз між струмом і напругою. Фазометр

Вимірювання частоти змінного електричного струму. Частотомір

Вимірювання добротності, ємності, індуктивності методом резонансу. Куметр

Мостові методи вимірювання. Одинарні мости Уїтстона, Максвелла, Віна

Осцилограф (осцилоскоп) та вимірювання ним параметрів електричних сигналів

Дослідження вольт-амперних характеристик напівпров. Характеріограф

Вимірювання амплітудно-частотних характеристик. Характеріограф